En el DOGC de 10 d'octubre de 2017 s'ha publicat  la Resolució TES/2330/2017, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a l'any 2018, amb l'objectiu de conservar, gestionar i millorar els espais naturals de Catalunya d'una manera compatible amb el desenvolupament i la utilització dels seus recursos.

Les subvencions estan destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2018. Les bases reguladores són les aprovades per l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7423, de 31 de juliol).

El pressupost previst en la convocatòria és de 4,5M euros.

La data límit per la presentació de sol.licituds és d’un mes des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7471, del 10 d'octubre de 2017.

Les subvencions que preveu aquesta resolució tenen caràcter de cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

La convocatòria estableix un import màxim de les subvencions de 50.000 euros per a tots els beneficiaris (ens locals, consorcis de gestió d'espais naturals que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, persones jurídiques i persones físiques)

Podeu consultar la convocatòria i la informació sobre els Fons Feder  en la  pàgina web del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya  aquí.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau