Us adjuntem la nota  informativa emesa el mes de juny de 2017 pel Ministerio de Hacienda y Función Pública en relació a la Sentència del Tribunal Suprem núm. 536/2017, de 28 de març, de la  Sala tercera del Contenciós Administratiu de Madrid,  respecte a la necessaria subjecció a la normativa vigent en matèria d’endeutament de les entitats locals de les operacions financeres atorgades entre administracions públiques, per tal de no incórrer en causa de nul·litat de ple dret si s’ometen els instruments, finalitat o procediment legalment establert per  la seva concertació.

Podeu consultar aquí la STS 1129/2017 de 28 de març de 2017, així com la STS núm. 2265/20016, de 20 d’octubre (recurs 36/2014) al que es refereix la citada nota del MINHFP la qual està publicada a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera. 

La Junta del CSITAL de Catalunya.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació