Amb el títol "La regla de la despesa: propostes per a una nova Hisenda Local", la revista de la FMC en el seu número 102 (Abril-Maig-Juny) publica un artícle escrit per la presidenta de CSITAL Catalunya i Interventora general de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.

A partir de l’exercici 2013, la regla de la despesa concebuda per l’article 12 de la LOEPSF com “la variació de la despesa computable de l’Administració central, Comunitats autònomes i Corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola” imposa una limitació al creixement anual de la despesa superior a l’exigida per l’estabilitat presupostària i el deute públic quan les administracions s’aproximen a l’equilibri pressupostari.

Podeu consultar l'article complert en l'arxiu adjunt a aquesta notícia. 

Arxius adjunts

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau