El CSITAL Catalunya col·labora conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona en el curs que organitza la Federació de Municipis de Catalunya  organitzada avui dia 2 de maig sota el cicle de conferències  "El Servei Públic del cicle de l'aigua"

El CSITAL Catalunya participarà  amb la ponència "Taxes i tarifes. Estructura binòmia i tarificació per blocs. Els ingressos no tarifaris. Els padrons fiscals. Tributs de la Generalitat i IVA. Elements administatius, tècnics i econòmics del Servei. Les auditories econòmiques de compliment de contracte i les de gestió." A càrrec de la Sra. Ángela Acín Ferrer, Interventora Superior d'Adm. Local i la Sra. Maria Petra Sáiz, Presidenta del CSITAL Catalunya i Interventora General de l' Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat.

Més informació inscripcions i preus. (link is external) PLACES LIMITADES

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau