Resolució Concurs Unitàri

Al BOE número 85 publicat en data 9 d'abril de 2005, a partir de la pàgina 12.361 es publica la Resolució de 15 de març de 2005 de la Direcció General de Cooperació Local, per la que es resol el concurs unitàri de trasllats de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Podeu descarregar directament la resolució fent clic aquí.

Presentació Comptes Generals a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes de Catalunya vol aprofitar els avantatges de les tecnologies de la informació per fer més àgil i eficaç la comunicació amb les corporacions locals, els comptes de les quals està obligada a fiscalitzar per llei cada any. Per aquest motiu, a partir d’aquest any la Sindicatura ha inclòs a la seva web institucional el recordatori sobre l’inici del procés d’elaboració del compte general, que fins ara enviava per carta tots els anys a començaments de març a cadascun dels ens locals de Catalunya.
La Sindicatura vol continuar esmerçant esforços per esdevenir una eina útil a les corporacions locals, tot facilitant-hi al màxim la seva feina per tal que puguin complir amb el preceptiu retiment de comptes. Amb aquest objectiu, a la web oficial de la Sindicatura de Comptes,
www.sindicatura.org
, s’ha afegit un apartat específic amb informació rellevant per a les corporacions locals on cada any per aquestes dates es penjarà
el recordatori dels terminis de presentació del compte general
i la
relació de documentació requerida
.

Es tracta d’un primer pas cap a la consolidació d’Internet com a eina de treball, amb la confiança que en un futur proper podrem tenir a punt els mitjans tècnics necessaris per tal que totes les corporacions locals puguin fer la tramesa del compte general a la Sindicatura en suport electrònic, una alternativa més segura, més ràpida i més eficaç, però també menys costosa i més sostenible que el paper.

En aquest sentit, cal recordar que el darrer informe de la Sindicatura tramès al Parlament va posar de manifest que el grau d’incompliment en el lliurament del compte general per part dels ajuntaments continuat sent elevat, tot i les cartes recordatori de preparació i aprovació dels comptes que la Sindicatura, de forma reiterada, envia cada any i les reclamacions efectuades un cop vençut el termini legal per al lliurament dels respectius comptes generals.

Es per aquest motiu que l’administració de la Generalitat ha començat a prendre mesures per fomentar que les corporacions locals compleixin amb les seves obligacions envers els òrgans de control extern, a través dels ajuts que gestiona el Departament de Governació. Seguint les recomanacions fetes per la Sindicatura en els seus informes, la Generalitat ha establert que un dels requisits necessaris per a l’obtenció de qualsevol tipus de subvenció condicionada o específica, sigui que l’ens local beneficiari es trobi al corrent de les seves obligacions de trametre còpies del pressupost, de la seva liquidació i dels qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades, a la Generalitat, així com d’haver retut els compte general a la Sindicatura de Comptes.

Premi CATCert de Signatura Electrònica

L'Agència Catalana de Certificació-CATCert ha creat els "Premis CATCert de Signatura Electrònica". Aquest premis néixen amb la voluntat de reconèixer i dinfondre l'excel·lència en l'activitat de les administracions públiques relacionada amb l'impuls i el foment de l'ús efectiu de la signatura electrònica.
Aquí disposeu de les Bases per a la 1a Convocatòria als Premis CATCert de Signatura Electrònica.
Disposeu de termini per presentació de projectes fins al proper 27 de maig. El lliurament de guardons tindrà lloc durant el Sopar de les Jornades de Signatura Electrònica 2005, que se celebraran del 28 de juny al 1 de juliol de 2005 al Plau de Congressos de Catalunya.

Assegurança Professional amb MUSAAT

El Consell General de Col·legis d'Espanya ha aprovat la concertació d'una polissa d'assegurança professional amb MUSAAT [Mútua del Col·legi d'Arquitectes Tècnics d'Espanya], la qual s'ajusta a les peculiaritats de desenvolupament de les nostres funcions.
El conveni es va acordar el pasat dia 30 de desembre de 2004, entrant en efecte l'1 de gener de 2005 i s'oferta exclusivament als Col·legiats de CSITAL consistint en una assegurança de responsabilitat civil professional el més propera a les necessitats i problemàtiques de l'activitat professional tal i com podeu veure al text del contracte aquí.
Si esteu interessats en formalitzar aquesta polissa podeu fer-nos arribar al fax del col·legi (93.265.52.45) aquesta fitxa degudament omplerta i nosaltres la farem arribar al Consell General per la seva tramitació.
Per a mès informació podeu consultar la pagina web del Consell General : www.cosital.es

Assemblea General CSITAL i Conferencia 2005

Del 12 al 14 de maig de 2005 celebrarem a Salamanca la VI Assemblea General del SITAL i la Conferencia 2005, al Palau de Congressos i Exposicions de Castilla y León (Cuesta de Oviedo, s/n).
Des del Col.legi estem preparant un paquet d'avió BCN-VALLADOLID-BCN + autocar fins Salamanca + hotel. Sortida dimecres, 11 de maig de 2005, a la tarda i retorn el diumenge, 15 de maig 2005. Tant bon punt tinguem l'oferta us la comunicarem. Per tal d'obtenir un bon preu, hauríem de comptar amb un grup mínim de 20 persones, volant en el mateix vol d'anada i de tornada, sense variació de vols, dies i horaris.
En principi, proposem sortir dimecres, 11 de maig de 2005 a les 17:15, IB 8666 BCN-VLL, arribada a Valladolid a les 18:30. Per la tornada el diumenge , dia 15 de maig de 2005, només dispoem d'un vol, a les 14:35, IB 8665  VLL-BCN, arribada a Barcelona a les 15:50. Si la majoria del grup volgués tornar el dissabte, agafariem el vol a les 16.05 IB8669 arribant a Barcelona a les 17.45h. PREU: 278,44 €
També hi ha la possibilitat de sortir dimecres dia 11 de maig a les 20:55 que arriba a Valladolid a les 22:10. Cal tenir en compte però que de Valladolid a Salamanca hi ha 1,30 h. aproximadament.
Per tal de formalitzar la pre-inscripció a l'Assemblea i la Conferència, només heu d'omplir el següent formulari abans del 18 de març per tal de poder preparar la reserva i aconseguir el millor preu de grup.
El Col.legi de Barcelona proposa l'Hotel Abba Fonseca, atesa la seva qualitat i la proximitat al Palau de Congressos (lloc de realització de l'Assamblea i la Conferència). El CSITAL Barcelona assumirà la despesa del autocar VALLADOLID-SALAMANCA-VALLADOLID.
Podeu a més descarregar-vos el programa compert aquí.

Especificacions de la nova reglamentació de la Llei d'Estrangeria

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i CSITAL Barcelona, han organitzat per al proper 9 de març a les 11.30h un col·loqui destinats a Secretàrie, secretaris, Interventores i interventors d'Ajuntament sota la temàtica de "Especificacions de la nova reglamentació de la Llei d'Estrangeria". La conferència serà a càrrec de la senyora Anna Freixas i Torras i el senyor Mohamed Ezroug, experts en la matèria d'immigració. A la mateixa jornada s'aprofitarà també per comentar qüestions jurídiques d'actualitat.
Si esteu interessats, heu de confirmar l'assistència a la Secretària del Consell Comarcal per correu electrònic a secretaria@ccvoriental.es

Pla de formació 2005 per al personal de l'Administració local

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (www.eapc.es), ha obert el termini d'inscripcions a més de 170 cursos a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, adreçats als electes locals i al personal dels ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions i els altres ens locals de Catalunya, sobre: Gestió de recursos humans, Gestió econòmica i financera, Organització i suport administratiu, Urbanisme, medi ambient i infraestructures, Assessorament jurídic, Habilitats i actituds, Noves tecnologies i societat de la informació, Programa de formació per a electes locals, Activitats de reflexió debat i actualització, Aula Virtual , Mestratges.
La inscripció a els mateixos finalitzarà el 15 de febrer de 2005, per als cursos que s’inicien els mesos de març, abril, maig i juny; i fins al 16 de setembre de 2005, per als cursos que s’inicien els mesos de setembre, octubre i novembre.
Podeu consultar el programa complert de la Jornada aquí.

Jornada sobre la Llei 10/2004, d'Urbanisme

El 25 de gener de 2005, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (www.eapc.es), va realitzar una Jornada sobre la nova política d'urbanisme i habitatge. 
L'objectiu de la jornada és donar a conèixer les novetats introduïdes per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, en matèria d'urbanisme i estudiar els decrets 454/2004 i 455/2004, de 14 de desembre, sobre el dret a l'habitatge i la seva rehabilitació.
Podeu consultar la pàgina web de la Jornada aquí.

Butlletí estadístic del MAP

Us informem que ja tenim disponible aquí, l'últim butlletí estadístic del MAP sobre personal de les administracions públiques. També us informem que els anteriors butlletins els disposeu a la carpeta d'informació de l'Estat visitant el portal de l'empleat de CCOO (www.empleopublico.tk   o www.ocupaciopublica.tk ).

Jornada sobre la reforma de la Llei d'Urbanisme

La Facultat de Dret d'ESADE ha organitzat, pel proper 3 de febrer d'enguany, una Jornada d'estudi sobre la reforma de la Llei d'Urbanisme. Aquesta llei, com sabeu, amb la denominació de Llei 10/2004, de 24 de desembre, ha estat publicada en el DOGC núm. 4291, de 30 de desembre.
La Jornada, que organitzen conjuntament ESADE amb Pareja & Associats, Advocats, pretén reflexionar sobre l'abast de les novetats significatives que s'introdueixen en la Llei 2/2002, del 14 de març, en aspectes com el règim jurídic del sòl, el foment de la sostenibilitat, les previsions en matèria d'habitatge protegit o la tramitació del planejament urbanístic, tot prestant una atenció especial al règim transitori.
Podeu descarregar el programa detallat de la jornada aquí i la butlleta d'inscripció a la mateixa aquí.

Jornades de Presentació del Llibre Blanc.

Des del Consejo General d'Espanya, estàn preparant del 16 al 18 de febrer de 2005 la Presentació del Llibre Blanc sobre la Reforma del Règimen Local. Aquesta edició especial de les jornadas, i després de diverses col·laboracions, contarà amb la participació d'una àmplia representació dels membres de la Comissió per a la redacció del Llibre Blanc sobre la Reforma del Govern Local a Espanya.
Com en anteriors anys, s'ha sol·licitat 0,20 de puntuació en el barem general de mèrits dels Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.
Podeu descarregar els programes de la joranda aquí i aquí.

EL MAP PREPARA LA MODIFICACIÓ DEL RD 834/2003 PER A MILLORAR LA INTEGRACIÓ DE LA SUBESCAL DE SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ EN EL GRUP A)

Com a resultat de les negociacions obertes entre la nostra organització col·legial i el MAP, s'anuncia la imminent modificació del RD 834/2003, pel que fa a la integració de la subescala de Secretaria-Intervenció. La modificació que prepara el MAP, introdueix com a propostes de millora:
1ª. La integració dels membres del col·lectiu que estiguin en possessió del títol de llicenciat universitari, sense distinció. Amb això, s'amplia en més de 350 el nombre total de beneficiaris del procés d'integració.
2ª. El procés d'integració s'articularà sobre la base d'un curs “on line”, en l'organització del qual participarà el Consell General i l'INAP, al costat de les Escoles oficials de les diferents Comunitats Autònomes i culminarà amb la presentació d'un treball final. Aquest procés romandrà obert a subsegüents edicions per a donar cobertura a les successives situacions d'accés per part dels membres del col·lectiu que reuneixin els requisits de titulació que a cada moment exigeixi la normativa.
Segons les previsions del MAP, la realització d'aquest procés tindrà lloc durant el primer semestre de 2005.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]