Esmenes al Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

El 24 de novembre de 2006, es va publicar al Butlletí Oficial del Congrès, les esmenes definitives al Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Podeu descarregar-vos aquesta publicació aquí.

Per a major facilitat enviem la relació d'esmenes relativas a la DA 2ª de l'Estatut que, com sabeu es refereixen al nostre estatut professional .
* Pag. 77 EAJ-PNV Enms. 94 y 95
* Pag. 104 IU Enm. 222
* Pag. 140 ERC Enm. 326
* Pag. 201 PP Enm. 439

Concurs Unitari

S'ha publicat al BOE del 23 de novembre de 2006, la resolució de 31 d'octubre de 2006, de la Direcció General de Cooperació Local, per on es convoca el Concurs Unitàri per la provisió de llocs de treballs reservats a funcionaris d'administració Local amb habilitació de caràcter nacional. El podeu descarregar directament d'aquí en format pdf.

Oferta d'Ocupació Pública 2006

En el BOE del 13 de novembre, s'ha publicat la convocatòria d'oferta pública 2006 de càrrecs per l'Administració Pública Local amb habilitació de caràcter nacional. Podeu descarregar-vos directament les tres convocatòries en format pdf:

Jornades de Formació a Girona

Del 3 al 15 de novembre s'estan realitzant unes jornades de formació organitzades per la Diputació de Girona, la xarxa de Tributs i amb la col·laboració de lla Universitat de Girona i el Consell de Col·legis de Catalunya. Les jornades tenen el títol de "Les funcions de la Intervenció General de les Administracions Locals: La Funció Comptable i la Funció de Control Intern " i podeu descarregar-vos el programa aqui.

Convocatòria de 19 places d'auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Teniu disponibles (fent clic aquí per descarregar-les) les bases de la convocatòria del Concurs-Oposició per a la provisió de dinou (19) places d'auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Les places d'auditor són del grup A de titulació.
Aquesta convocatòria, va ser aprovada el 24 d'octubre de 2006 i publicada al DOGC número 4.751 del 31 d'octubre de 2006. Al fitxer esmentat, podreu trobar tan la convocatòria com el temari de les proves.

Esmenes al Projecte de Llei de l'Estatut de Funció Pública

El passat 2 de novembre el Congrès dels Diputats va refusar les esmenes a la totalitat del Projecte de Llei de l'Estatut de Funció Pública.
Podeu descarregar la intervenció del ministre
aquí
.

Tot i això, cal afegir que han estat prollogades les esmenes parcials fins al 13 de novembre.

Esborrany de llei de l'accés electrònic a l'Administració Pública

A finals d'octubre, es va presentar al Consell de Ministres un informe sobre la futura Llei per a l'Accès Electrònic dels ciutadans a les Administracions Públiques així com una radiografia sobre l'ús d'aquests serveis a les nostres Administracions.
La llei, tindrà per objectiu garantir el dret dels ciutadans a poder establir les comunicacions amb les Administracions Públiques telemàticament, i definir les obligacions que tindrà que assolir el sector públic per poder garantir els nous drets electrònics.
Podeu descarregar la presentació en powerpoint sobre els 10 punts bàsics de la llei aquí i la presentació de la esmentada radiografia electrònica aqui.
 

Jornada sobre la Nova Llei de Contractes en el Sector Públic

La Secretaria Facultat de Dret d'ESADE prepara unes jornades per al 16 de novembre sota el títol de La Nueva Ley de Contratos del Sector Público. La jornada es realitzarà de 9.00h a 17.45 a l'auditori ESADE a Barcelona.
Podeu descarregar-vos el programa de la jornada aquí i formalitzar la inscripció a la mateixa aquí

Propostes d'esmena del FEMP al Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic

A principis del mes d'octubre, la la FEMP ha redactat una proposta d'esmenes en relació a la Disposició Adicional 1a del Projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic que en aquests moments es tramita al Congrès dels Diputats. Podeu descarregar-la en format pdf aquí.

Congrès de Malta 2006

Del 21 al 23 de setembre de 2006, va tenir lloc a Malta, el 8è Congrés de la UDITE (www.udite.eu), amb el lema EFFICIENCY IN LOCAL GOVERNMENT. Per l'organització del congrés es va crear la pàgina web: www.uditemalta2006.com amb informació sobre el programa, activitats, l'entorn on es va realitzar...
A més, podeu visualitzar els vídeos dels actes més rellevants a la següent pàgina web: http://www.udite.public-i.tv/site/index.php

Terceres Jornades de Signatura Electrònica

Els propers 18 i 19 d'octubre, des de l'Agència Catalana de Certificació- CATCert celebraran les Terceres Jornades de Signatura Electrònica al Palau de Congressos de Fira Barcelona, a les quals des de CSITAL Barcelona donem suport.
Les "Jornades sobre l'ús de la Signatura Electrònica a les administracions públiques" varen néixer amb l'objectiu de convertir-se en el fòrum de debat pensat específicament per ajudar al desenvolupament i la divulgació de la signatura electrònica a les administracions públiques i facilitar l'accés dels ciutadans, empreses i col·lectius professionals a l'administració en línia, per tal que puguin realitzar tot tipus de tràmits i operacions amb l'administració mitjançant Internet.
En aquesta tercera edició desitgem, que les Jornades arribin a tots els estaments públics de l'estat espanyol i siguin un referent a nivell estatal per a tots aquells col·lectius interessats en les noves possibilitats que ens ofereix l'ús de la certificació digital.
Podeu trobar el programa detallat de les jornades aquí i la butlleta d'inscripció aquí.

Estatut de Funció Pública

El propassat divendres 7 de juliol de 2007, el Consell de Ministres ha aprovat el projecte d'Estatut básic de l'empleat públic desprès d'uns mesos intensos de negociacions amb els sindicats, partits polítics i la representació asociativa dels municipis (podeu veure la referència aquí i el document aquí).
En aquesta fase previa de negociació el Consell General de COSITAL ha participat mantenint posicions comunes amb la FEMP pel que fa a la regulació de la nostra professió. Fruit d'això ha estat l'informe d'aquesta Federació a l'esborrany de Projecte de Llei Básica del Govern i l'Administració Local (veure aquí).
En les darreres setmanes, el MAP ha optat per introduir la regulació de la professió en l' Estatut Bàsic de l'empleat públic, amb la Disposició Adicional 2ª, configurant-la ara com a Funcionaris autonòmics amb habilitació de carácter estatal . Amb aquesta regulació, el Govern transfereix a les Comunitats Autònomes en seguit de competències relatives a l'actual habilitació nacional
La posició mantinguda pel Consell General de COSITAL sobre aquesta regulació es la manifestada al MAP, als sindicats i a la FEMP a finals del mes de maig (veure aquí).
Ara comença un llarg procès de tramitació parlamentaria en el qual hem d'intentar facilitar la millora d'aquest text. Per això la teva col.laboració és molt necessària i per això et preguem que ens facis arribar les propostes d'esmena que consideris convenient. Si voleu fer-nos arribar alguna idea, suggeriment o proposta al respecte podeu fer-ho omplint el formulari que trobareu aquí.
 

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]