Trobada comarcal del Maresme

Resultado de imagen de maresmeEls companys i companyes de la comarca de el Maresme es reuniran el proper 6 d'octubre a Pineda de Mar. El delegat comarcal, Gustau Roca, us anirà informant de més detalls al respecte.

 

Jornada organitzada pel CSITAL Catalunya i la FMC. Sobre els aspectes claus de la Hisenda local.

La jornada desenvolupada  el 15 de setembre, pretén plantejar els elements essencials que cal conèixer en relació a l'elaboració dels pressupostos i les ordenances de l'exercici 2017, incidint en la rellevància que tenen els conceptes d'estabilitat pressupostària, la regla de despesa, la sostenibilitat financera i els estudis de costos. En la inauguració ha participat el Sr. Martí Carnicer, alcalde del Vendrell i President de l'Àmbit de Serveis Econòmics de la FMC, la presidenta del CSITAL Catalunya, Maria Petra Sáiz Anton.

Les nostres companyes Àngela Acin Ferrer i Anna Puig Puigcorbé desenvoluparan el tema a través del tot el matí, la coordinació de l'acte és a càrrec del Sr. Josep Abella.

Novetats de l'Oficina virtual de Coordinació financera

Oberta l'aplicació ICOFEL per a l'enviament a l'ICO de les ordres de pagament del 4t trimestre per atendre les necessitats financeres dels Fons de Finançament. Termini : des del dia 12 fins al 16 de setembre a les 24 hores ( ambdós inclosos ) 

 

CSITAL Girona. Taller pràctic sobre modificacions contractuals

Resultado de imagen de casa de cultura de gironaEl CSITAL Girona organitza un Taller d'aspectes pràctics sobre les modificacions contractuals en l'àmbit local. Programa.

La Jornada tindrà lloc el  divendres 16 de setembre de 2016, de 9 a 14,30 hores, a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, a càrrec del Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Secretari general de l'Ajuntament de Cardedeu.
 

Conveni per l'obtenció de recursos econòmics finalistes destinats als ens locals pel finançament de la pobresa energètica

En el DOGC del 28 de juliol 2016, s'ha publicat la Resolució EMC/1848/2016, de 18 de juliol, per la qual es dona publicitat al conveni signat entre l'Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis,  que estableix el marc de relacions que han d'orientar la col·laboració, cooperació, així com les  obligacions dels ens locals que s'adhereixin, per afavorir el destí  de recursos  econòmics  finalistes procedents de l'Agència Catalana del Consum destinats a cobrir  les actuacions realitzades pels Serveis bàsics d'Atenció Social  dels ens locals destinats a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

Informe UE "Les institucions de la UE poden fer més per facilitar l'accés a la seva contractació pública"

Resultado de imagen de ueEl Tribunal de Comptes Europeu ha elaborat un Informe Especial que porta per títol "Les institucions de la UE poden fer més per facilitar l'accés a la seva contractació pública", sobre la base de l'examen del grau en què les institucions de la UE faciliten l'accés a la seva contractació pública, efectuat pels auditors del Tribunal. En concret, la fiscalització va incloure les activitats de contractació de les quatre majors institucions de la UE: la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i el Banc Central Europeu; i a més es van incloure, per examinar qüestions específiques, les següents institucions i organismes de la UE: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per la seva jurisprudència en relació amb la contractació pública en les institucions de la UE, el Defensor del Poble Europeu, que s'ocupa de la mala administració en els procediments de contractació, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) per les seves investigacions relacionades amb irregularitats en els procediments de contractació i l'Oficina de Publicacions, que gestiona els serveis en línia que brinden accés a la informació sobre contractació pública.

Informe AIReF sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària de les AAPP

Resultado de imagen de AIReFL’Autoritat Independent de responsabilitat fiscal (AIReF) ha emès el  19 de juliol de 2016, l’informe previst a l’article 17 de la Llei 6/2013, de 14 de novembre de creació de l’AIReF, sobre  les previsions de  compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa  2016 de les Administracions públiques, que inclou l’ anàlisi de la situació i perspectives de les  finances públiques en relació amb la valoració de l’ Actualització del Programa d’Estabilitat 2016-2019.

L’Informe conclou que l’escenari de dèficit del conjunt de les Administracions públiques es situarà entre el  4,1% i el 4,7% del PIB  i considera improbable el compliment de l’objectiu fixat del 3,6%.

Pel que fa a les corporacions locals l’ AIReF considera que és altament probable que compleixin amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària al tancament de l’exercici 2016, si be també diu que hi ha certa probabilitat d’incompliment de la regla de la despesa i, pel que fa a l’objectiu de deute,  considera altament probable que aquest es  situï al final del 2016 en torn al 3% del PIB complint l’objectiu fixat.   L’informe inclou també un anàlisi individualitzat dels 16 Ajuntaments amb una població superior a 250.000 habitants

Podeu consultar a l’enllaç següent: La nota de premsa,  l’Informe de compliment esperat dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa 2016 de les Administracions Públiques i la presentació resum sobre l’informe.  

http://www.airef.es/es/contenidos/informes/731-la-airef-eleva-su-escenario-de-deficit-a-un-nivel-entre-el-4-1-y-el-4-7-del-pib-en-2016-dependiendo-de-que-se-apliquen-las-medidas-comprometidas-por-el-gobierno

 

Nota informativa en relació a la creació d'una borsa o registre de pèrits de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya (BPSIT)

Vist que diferents òrgans judicials s’han adreçat a la nostra organització col·legial sol·licitant la col·laboració d’experts per tal d’evacuar informes de legalitat i/o anàlisis econòmics financers d’expedients tramitats a l’àmbit local que són objecte d’investigacions judicials.

La Junta General del CSITAL Catalunya  el passat 15 de juny de 2016 va aprovar la creació de  la Borsa o registre de Perits de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya (BPSIT) que s’adscriu al Consell de Col.legis de SIT de Catalunya.

Els interessants en formar part de la mateixa, ens haurien de fer arribar una sol·licitud per escrit amb totes les dades que indica la nota informativa per correu a la seu del CSITAL Catalunya (c. Girona, 48, entresòl 08009 Barcelona)

Aquí us podeu descarregar la nota informativa.

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la subcontractació.

Resultado de imagen de TJUEEn data 14 de juliol de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès aquesta Sentència, la qual té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada relativa a si l'article 25 de la Directiva 2004/18, relatiu a la subcontractació, s'oposa a què un poder adjudicador pugui exigir, mitjançant una clàusula del plec de condicions d'un contracte, que el futur adjudicatari executi amb els seus propis recursos un determinat percentatge del contracte; així com, en cas que la resposta sigui afirmativa, si l'esmentada infracció en un contracte finançat amb ajut de la Unió Europea fa necessari aplicar una correcció financera d'acord amb l'article 98 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]