Inauguració del 12è Seminari d'Actualització Jurídica. CSITAL Lleida

El dia 24 de febrer de 2017, va tenir lloc la inauguració del 12è Seminari d'Actualització Jurídica que organitza el CSITAL de Lleida  i  que va comptar amb la presència de l'Exc. Sr. Joan Reñé, president de l'Excma. Diputació Provincial de Lleida, acompanyat de la presidenta del CSITAL Sra. Cèlia Argilés Andrés.
 
Acte seguit va tenir lloc la celebració de l'Assemblea general ordinària del col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida, que va comptar amb una alta participació dels seus membres i on es va aprovar les previsions del pressupost per a l'exercici 2017, es va informa de les gestions dutes a terme tant per part del CSITAL Lleida com del Consell de col·legis de Catalunya. Finalment es va informar sobre la confecció d'un protocol d'actuació que serà enviat als col·legiats per a la presentació d'esmenes per tal de ser aprovat en una junta posterior.

OAC. Jornada sobre conflictes d'interès. Parlament 24 de febrer de 2016

Conflicte d'interès és tota situació de risc en què l'interès particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu discerniment professional en nom d'una altre, que, legítimament, confia en aquell judici.  En determinaddes situacions, les circumstàncies particulars dels servidors públics esdevenen interessos particulars que podríen influir indegudament en el seu deure professional. Per això, els conflictes d'interès són un dels riscos de corrupció més habituals i transversals a totes les funcions públiques. 

L'Oficina Antifrau de Catalunya organitza per al proper 24 de febrer de 2017 una Jornada a la sala Auditori del Parlament de Catalunya amb el títol Jornada sobre conflictes d'interès, adreçada a electes, reguladors del sector públic de Catalunya, col·lectius professionals del control extern i intern i altres directius del sector públic, per presentar-los directament les principals conclusions, i convidar-los a participar en el debat de com assolir una gestió més eficaç dels conflictes d'interès als ens públics de Catalunya.  Podeu consultar el programa complert de la jornada aquí.

Inscripcions

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RÈGIM DE TUTELA FINANCERA DELS ENS LOCALS PER A L’EXERCICI 2017

El 31 de gener la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, ha publicat en la seva página web la Nota Informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2017.

Podeu consultar-la a l’enllaç  o en el document PDF aquí.

 

PUBLICAT EL DECRET LLEI 1/2017, PEL QUAL ES CREA I REGULA EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA

En el DOGC del 16 de febrer de 2017 s’ha publicat el Decret Llei 1/2017, pel qual es crea i regula el registre de grups d’interès de Catalunya el qual és  organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

La disposició transitòria del Decret Llei 1/2017 determina que mentre no sigui modificat el Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències que conté al registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i els seu sector públic s’entenen fetes al Registre de grups d’interès de la Catalunya, i les referències a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic s’entenen fetes als ens públics, a les entitats i als organismes inclosos a l’article 3.1, lletres a, b, i c, de la llei 19/2014, del 29 de desembre. Així mateix el Decret Llei 1/2017 deroga l’article 45 de la Llei 19/2014.  

La Junta del Consell de CSITAL de Catalunya acordà la inscripció del Consell en el Registre de grups d’interès  de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en sessió del​dia 17 de maig de 2016​, i es va formalitzar definitivament  la inscripció ​l'1 de juliol de 2016.​

 

VII Fòrum d'actualització en dret local. La Pobla de Mafumet. 2016-2017

El Departament de Dret Públic  i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, la Fundació Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet organitzen pel curs 2016-2017 la VIII edició del Fòrum d’Actualització en Dret Local del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, (del que us n’adjuntem el programa). Aquesta iniciativa compta amb el suport de l'ACM, de l'FMC i del CSITAL Catalunya.

Inscripcions: raquel.ramos@fundacio.urv.cat

 

Trobada comarcal del Bages - Berguedà- Moianès

Resultado de imagen de avinyóEls companys de les comarques del Bages - Berguedà- Moianès es reuniran el proper 24 de febrer a a Avinyó, terra de vins, el divendres 24 de febrer.

El  programa és el següent:

12.30h- recepció a l’ajuntament per part de l’alcalde i visita a Els Matiners on visitarem el museu.

14.00h- Bodegues Abadal – visita a la bodega, tast de vi i dinar.

Aniria molt bé que en la mesura del possible poguéssiu venir des de les 12.30h a l’ajuntament, ja què l’alcalde ens vol saludar.

Els interessats poseu-vos en contacte amb la delegada comarcal Mariona Ribera.

Reunió comarcal del Vallès occidental

El passat 10 de febrer, a Sabadell, va tenir lloc la trobada comarcal del vallès occidental, amb l'assistència de 25 companys. En aquesta ocasió es va celebrar a l'entitat gastronòmica Casa Nostra, un lloc perfecte per dinar i parlar dels temes que ens afectan tant a nivell professional com col·legial.

 

 

Novetats de l'Oficina virtual de Coordinació financera

Ja teniu disponible a la pàgina web per la coordinació financera amb les entitats locals del MINHAP:

Altres publicacions d'interès anteriors.

El Consell de CSITAL CATALUNYA explica el Codi ètic professional dels SITAL en la jornada organitzada per la FMC per la presentació del Codi ètic per a electes i alts càrrecs de l'àmbit local

La Presidenta del CSITAL de Catalunya, Maria Petra Sáiz, ha explicat el Codi ètic processional del Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local en la jornada organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, el 3 de febrer de 2017, per presentar el Codi de conducta i de bon govern-tipus per a càrrecs de l'àmbit local, en la redacció del qual ha participat el CSITAL de Catalunya.

El Codi de conducta i bon govern per alts càrrecs de l’àmbit local possibilita que els governs locals de Catalunya que vulguin, ho adoptin i ho aprovin, i així donar compliment a la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern que estableix l’obligació per als ens locals de dotar-se d’un Codi de Conducta.

La jornada, va ser presentada per Félix Alonso, alcalde d’Altafulla, diputat al Congrés i president de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de l’FMC, mentre que  la conferència inaugural va anar a càrrec de Txetxu Ausín, científic titular de l'Institut de Filosofia del CSIC i membre del Comitè d’Ètica Pública del Govern Basc, que ens ha parlat sobre els valors i l'ètica pública.

2a Jornada d'actualització de l'Administració Local. Èxit d'assistència.

El CSITAL Barcelona organitzà la 2a Jornada d'actualització de l'Administració Local atès l'èxit de la primera convocatòria que va tenir lloc el 2016. Més de 200 assistents van omplir l'auditori del Col·legi d'Agents Comercials. L'acte va ser inaugurat per la vicepresidenta del CSITAL Barcelona, la Sra. Aurora Corral. Vam poder aprofundir en les novetats en matèria econòmica, d'urbanisme, de contractació i de funció pública a través de les ponències que vam fer els nostres companys: Maria Petra Sáiz Anton, Àngela Acín Ferrer, Joan Anton Font Monclús, Marcel·lí Pons i Duat, Hèctor Garcia Morago i Joan Mauri Majós. La iniciativa d'actualització formativa que va començar l'any passat es consolida entre els professionals del mòn local. La cloenda va ser a càrrec del Responsable de formació del CSITAL Barcelona, Sr. Isidre Martí Sardà.

 

 

 

 

 

RD 55/2017, de 3 de febrer de desenvolupament de la Llei 2/2015 de desindexaxió de l'economia espanyola

En el BOE de 4 de febrer de 2016 s'ha publical el Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexación de l'economia espanyola.

Aquest Reial decret té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 2/2015, de 30 de març, pel que fa a les revisions de valors monetaris motivades per variacions de costos, dins de l'habilitació disposada en els articles 4 i 5 de aquesta llei. S'emmarca així mateix en l'habilitació atorgada per l'article 89 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre en la redacció donada per l'apartat tres de la disposició final tercera de la Llei 2/2015, de 30 de març.

2a Jornada d'Actualització de l'Administració Local


El CSITAL de Barcelona organitza el proper 3 de febrer de 2017 una nova edició de la "Jornada d'actualització de l’Administració Local", donat l'èxit de participació de l’edició de l’any 2016,  

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2016 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim Local general.
  • Contractació.
  • Funció Pública.
  • Urbanisme.
  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Tributs Locals.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]