PUBLICAT EL DECRET LLEI 1/2017, PEL QUAL ES CREA I REGULA EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA

PUBLICAT EL DECRET LLEI 1/2017, PEL QUAL ES CREA I REGULA EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA

En el DOGC del 16 de febrer de 2017 s’ha publicat el Decret Llei 1/2017, pel qual es crea i regula el registre de grups d’interès de Catalunya el qual és  organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

La disposició transitòria del Decret Llei 1/2017 determina que mentre no sigui modificat el Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències que conté al registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i els seu sector públic s’entenen fetes al Registre de grups d’interès de la Catalunya, i les referències a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic s’entenen fetes als ens públics, a les entitats i als organismes inclosos a l’article 3.1, lletres a, b, i c, de la llei 19/2014, del 29 de desembre. Així mateix el Decret Llei 1/2017 deroga l’article 45 de la Llei 19/2014.  

La Junta del Consell de CSITAL de Catalunya acordà la inscripció del Consell en el Registre de grups d’interès  de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en sessió del​dia 17 de maig de 2016​, i es va formalitzar definitivament  la inscripció ​l'1 de juliol de 2016.​

La Junta del CSITAL de Catalunya

 

Trobada comarcal del Bages - Berguedà- Moianès

Resultado de imagen de avinyóEls companys de les comarques del Bages - Berguedà- Moianès es reuniran el proper 24 de febrer a a Avinyó, terra de vins, el divendres 24 de febrer.

El  programa és el següent:

12.30h- recepció a l’ajuntament per part de l’alcalde i visita a Els Matiners on visitarem el museu.

14.00h- Bodegues Abadal – visita a la bodega, tast de vi i dinar.

Aniria molt bé que en la mesura del possible poguéssiu venir des de les 12.30h a l’ajuntament, ja què l’alcalde ens vol saludar.

Els interessats poseu-vos en contacte amb la delegada comarcal Mariona Ribera.

Reunió comarcal del Vallès occidental

El passat 10 de febrer, a Sabadell, va tenir lloc la trobada comarcal del vallès occidental, amb l'assistència de 25 companys. En aquesta ocasió es va celebrar a l'entitat gastronòmica Casa Nostra, un lloc perfecte per dinar i parlar dels temes que ens afectan tant a nivell professional com col·legial.

 

 

Novetats de l'Oficina virtual de Coordinació financera

Ja teniu disponible a la pàgina web per la coordinació financera amb les entitats locals del MINHAP:

Altres publicacions d'interès anteriors.

El Consell de CSITAL CATALUNYA explica el Codi ètic professional dels SITAL en la jornada organitzada per la FMC per la presentació del Codi ètic per a electes i alts càrrecs de l'àmbit local

La Presidenta del CSITAL de Catalunya, Maria Petra Sáiz, ha explicat el Codi ètic processional del Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local en la jornada organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, el 3 de febrer de 2017, per presentar el Codi de conducta i de bon govern-tipus per a càrrecs de l'àmbit local, en la redacció del qual ha participat el CSITAL de Catalunya.

El Codi de conducta i bon govern per alts càrrecs de l’àmbit local possibilita que els governs locals de Catalunya que vulguin, ho adoptin i ho aprovin, i així donar compliment a la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern que estableix l’obligació per als ens locals de dotar-se d’un Codi de Conducta.

La jornada, va ser presentada per Félix Alonso, alcalde d’Altafulla, diputat al Congrés i president de l’Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de l’FMC, mentre que  la conferència inaugural va anar a càrrec de Txetxu Ausín, científic titular de l'Institut de Filosofia del CSIC i membre del Comitè d’Ètica Pública del Govern Basc, que ens ha parlat sobre els valors i l'ètica pública.

2a Jornada d'actualització de l'Administració Local. Èxit d'assistència.

El CSITAL Barcelona organitzà la 2a Jornada d'actualització de l'Administració Local atès l'èxit de la primera convocatòria que va tenir lloc el 2016. Més de 200 assistents van omplir l'auditori del Col·legi d'Agents Comercials. L'acte va ser inaugurat per la vicepresidenta del CSITAL Barcelona, la Sra. Aurora Corral. Vam poder aprofundir en les novetats en matèria econòmica, d'urbanisme, de contractació i de funció pública a través de les ponències que vam fer els nostres companys: Maria Petra Sáiz Anton, Àngela Acín Ferrer, Joan Anton Font Monclús, Marcel·lí Pons i Duat, Hèctor Garcia Morago i Joan Mauri Majós. La iniciativa d'actualització formativa que va començar l'any passat es consolida entre els professionals del mòn local. La cloenda va ser a càrrec del Responsable de formació del CSITAL Barcelona, Sr. Isidre Martí Sardà.

 

 

 

 

 

RD 55/2017, de 3 de febrer de desenvolupament de la Llei 2/2015 de desindexaxió de l'economia espanyola

En el BOE de 4 de febrer de 2016 s'ha publical el Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexación de l'economia espanyola.

Aquest Reial decret té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 2/2015, de 30 de març, pel que fa a les revisions de valors monetaris motivades per variacions de costos, dins de l'habilitació disposada en els articles 4 i 5 de aquesta llei. S'emmarca així mateix en l'habilitació atorgada per l'article 89 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre en la redacció donada per l'apartat tres de la disposició final tercera de la Llei 2/2015, de 30 de març.

2a Jornada d'Actualització de l'Administració Local


El CSITAL de Barcelona organitza el proper 3 de febrer de 2017 una nova edició de la "Jornada d'actualització de l’Administració Local", donat l'èxit de participació de l’edició de l’any 2016,  

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2016 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim Local general.
  • Contractació.
  • Funció Pública.
  • Urbanisme.
  • Règim econòmic comptable i de control.
  • Tributs Locals.

Trobada comarcal del Vallès oriental. 27 de gener de 2017

El passat dia 27 de gener es va portar a terme una reunió dels col·legiats de la comarca del Vallès Oriental, amb una assistència d’una dotzena de companys i companyes, a les dependències de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, de forma prèvia a la sessió es va fer un homenatge a en Ramon Oriol, jubilat l’any passat, i que va assistir a la reunió i al dinar al final de la sessió.

En aquesta sessió es ve comentar la incidència i conseqüències de les reclamacions de les entitats financeres per al cobrament dels serveis que realitzen com a col·laboradores de la recaptació municipal, malgrat que de forma marginal en la major part dels municipis ja que la majoria han delegat aquestes funcions a la Diputació de Barcelona.

Participació del Consell SITAL de Catalunya al II Congrés de Govern Digital

El Consell de SITAL Catalunya ha participat en la segona edició del congrés de Govern Digital està co-organitzat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret i el Consorci AOC, i que ha  tancat amb un gran èxit de participació i d'interès per les temàtiques debatudes i les ponències presentades.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha tancat aquest matí la segona edició del Congrés de Govern Digital,  “El repte de la societat digital i la transformació de les Administracions Públiques”, organitzat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC i el Consorci Localret, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i que s’ha celebrat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). A l’acte també hi ha participat el director gerent del Consorci AOC, Manel Sanromà, i la vicepresidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, Celia Argilés. L’acte de clausura ha inclòs el lliurament dels Reconeixements d’Administració Oberta als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la implantació de l’administració digital a les serves organitzacions.

 

Informació sobre la iniciativa d'algunes entitats financeres de cobrament pels serveis de recaptació

El proppassat  17 de gener,  a instància d’una proposta sorgida de la darrera junta del CSITAL de BCN, es va celebrar una reunió a la seu del Col·legi en la que hi varen assistir diversos interventors i tresorers pertanyents als col·legis territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona,  per estudiar els diferents aspectes derivats de la problemàtica derivada de la iniciativa manifestada  per algunes entitats financeres de cobrar als ens locals pels serveis de recaptació.

Com a resultat de la reunió va sorgir la iniciativa de constituir un grup de treball que seguirà aprofundint en l'estudi  d'aquesta tema i es va elaborar el document adjunt que ha estat remés a la  Federació de Municipis de Catalunya en el qual es resumeixen els aspectes jurídics i de gestió que condicionen la iniciativa de les entitats financeres per tal que valori i  coordini amb la Federación Española de  Municipios la possibilitat d'impulsar mesures  de caràcter legislatiu adreçades a canalitzar les repercussions del cobrament dels serveis financers amb la finalitat de trobar una solució homogènia  aplicable a totes les entitats locals .

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]