Actualitat CSITAL

2019-01-02

La jornada té com a objectiu facilitar als assistents un resum clar i justificatiu de les principals novetats de l'any 2018 que afecten als diferents àmbits del dret local, tant des d’un punt de vista legislatiu, jurisprudencial i doctrinal  abastant les matèries següents:

  • Règim
Continua llegint
2018-12-20

Com en sessions anteriors, l'assistència de col·legiats i col·legiades va ser tot un èxit.

A la sessió ordinària es van aprovar per assentiment totes les propostes d'acord presentades per la nova junta de govern, i en concret: 

  • Es van aprovar els comptes anuals de l'exercici
Continua llegint
2018-11-29

Avui s'han publicat al BOE dues resolucions del 27 de novembre de 2018 referents als procediments selectius del cos de funcionairs d'habilitació nacional: 

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación de aprobados

Continua llegint
2018-11-26

Per acord de la Junta de Govern de data 15 de novembre de 2018 es va aprovar el conveni de col·laboració entre el CSITAL Barcelona i el Banco de Sabadell, S.A. i en data 22 de novembre de 2018 s'ha procedit a la seva formalització. 

Continua llegint
2018-11-06

El proper 14 de desembre de 2018 tindrà lloc a Berga (Pavelló de Suècia), a les 10.30h en primera convocatòria i a les 11.00h en segona convocatòria l'Assemblea General Ordinaria de CSITAL Barcelona 2018.

L'assemblea tindrà el següent ordre del dia:

1.

Continua llegint

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau